ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม


  หน้าแรก     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลยางงามเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง รายชื่อการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัยเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง รายชื่อการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย (วาตภัย)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงามเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัตืราชการแทนเปิดอ่าน
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     แจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลยางงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลยางงาม เรื่อง การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลยางงาม เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินพร้อมงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     ประกาศเรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพพร้อมแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคาระห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2561เปิดอ่าน
     การแสดงตนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2561เปิดอ่าน
     รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลยางงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.102.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,212,835

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220
Tel : 056-789733 ต่อ 13  Fax : 056-789843
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.