ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การจัดการแข่งขันกีฬายางงามต้านยาเสพติด 2562
  บันทึกข้อตกลง ( MOU )ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อและสิ่งแวดล้อม ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กับโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลยางงาม,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยางงาม
 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่งนตำบลยางงาม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านว้งเหว โรงเรียนบ้าน กม.30 โรงเรียนบ้านปากตก โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2561
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม ระหว่างวันที่ 9-18 กรกฎาคม 2561
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ทุกวันพุธ) ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ "ดาวเรืองรวมใจถวายพ่อหลวง"
โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2560
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและระงับไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการกีฬายางงามต้านยาเสพติด ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม 2560
โครงการป้องกันปละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

 

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.163.22.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,263,415

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220
Tel : 056-789733 ต่อ 13  Fax : 056-789843
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.