ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม  

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ "ดาวเรืองรวมใจถวายพ่อหลวง"
โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2560
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและระงับไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการกีฬายางงามต้านยาเสพติด ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม 2560
โครงการป้องกันปละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

 

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.226.253.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,146,640

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220
Tel : 056-789733 ต่อ 13  Fax : 056-789843
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.