ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายวิวัฒน์ ชายลม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


พ.อ.อ.ชนะ จันทร์เวียง
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายผดุงเกียรติ จันลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายบัณฑิต สาระประเสริฐกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรวุฒิ แก้วบุดดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอภิวัฒน์ บุญมาก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าที่ ร.ต. เริงเวห์ ศรีเอี่ยม
ผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางวรรณภา เกตุทอง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)


นายสารัช เสน่ห์รอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเปรมศักดิ์ จีนะสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายดิเรก ทรัพย์หล่ำ
นักการภารโรง


นายละออง วันแต่ง
ยาม


นายเชษฐพงษ์ ลาโพธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางบัวลอย วันแต่ง
แม่บ้าน


นางสาวสายขวัญ พัดเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายวรทัศน์ มานันท์
คนงานทั่วไป


นางวรนุช ศิริวารินทร์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางชลิตา ศรีวิลัย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางเพียงใจ ไวลิขิต
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางอลิสา ศรีวิลัย
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสุคนธ์ธาร จันทร์ขวาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.163.22.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,263,466

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220
Tel : 056-789733 ต่อ 13  Fax : 056-789843
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.